Stratejilerimiz
Rekabet gücüne sahip sektöre odaklanmak
Marka gücü ve pazar payını artırmak
Değişen hukuk kurallarına uyum sağlamak
Faaliyet gösterdiği alanlarda lider olmak
Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler
sağlayacak şekilde topluma ve sektörlerine katkı sağlamak.
 
 
 
 
 
 
AFM Özel Güvenlik 2018