Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İstiyorum

   Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyenlerin, öncelikle Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarından Özel Güvenlik temel eğitimi almaları ve Özel Güvenlik Temel sınavlarına girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

  Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından, Temel ( Silahsız -Silahlı -Silah )

Yenileme ( Silahsız- Silahlı) Eğitimleri verilmektedir.


Temel Eğitim (Silahsız Silahlı ve Silah Geçiş)
    Özel güvenlik eğitim kurumlarında temel eğitimler; Silahsız, Silahlı ve Silah geçiş olmak üzere üç ayrı program olarak verilmektedir. Temel eğitim için detaylar aşağıda açıklandığı gibidir.

Temel Silahsız Eğitim
· 18 yaşını doldurmuş olmak
· En az ortaokul ( İlköğretim ) mezunu olmak
· 100 saat temel eğitime katılmak
· Sınavda 100 soruluk temel sınavına katılmak
· Başarılı olmak için 60 ve üzeri puan almak
· Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulundan mezun olanlar temel silahsız eğitimden muaftırlar.


Temel Silahlı Eğitim
· 21 Yaşını doldurmuş olmak.
· En az lise mezunu olmak.
· Temel eğitim 100 saat +20 saat silah ve uygulama (atış) eğitimi olmak üzere 120 saat eğitime katılmak.
· 15 saat teorik, 5 saat poligonda uygulamalı silah ve atış eğitimi (15 metre mesafeden 25 merminin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir.)
· Sınavda 100 soru birinci kısım + silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soru ikinci kısma katılmak.
· Sınav sonunda poligon ortamında uygulamalı atış sınavına ( 5 mermi ) katılmak.
· Başarılı olmak için silah sınavı ve atış sınavının ortalaması 50 puan olması, ayrıca silahsız notu + silah notu + atış notu toplamının 2’ye bölümü neticesinde 60 puan şartı
· Genel kolluktan emekli olanlar silahlı temel eğitimden muaftırlar.
· Silah bölümünden başarılı olamayan kursiyerler silahsız sertifika alabilirler.


Temel Silahlı Geçiş Eğitimi
· 21 Yaşını doldurmuş olmak.
· En az lise mezunu olmak.
· Temel eğitim 100 saat eğitimi almış olmak. 20 saatlik silah ve uygulama (atış) eğitimine katılmak.
· 15 saat teorik, 5 saat poligonda uygulamalı silah ve atış eğitimi (15 metre mesafeden 25 merminin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir.)
· Sınavda silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk kısmına katılmak
· Sınav sonunda poligon ortamında uygulamalı atış sınavına (5 mermi) katılmak
· Başarılı olmak için silah sınavı ve atış sınavının ortalaması 50 puan alınması.


Temel Eğitimden Önce Kayıt Anında İstenilen Evraklar
1.Nüfus cüzdanı kopyası
2.Sağlık Kurulu raporu (Silahlı temel ve silah geçiş eğitimleri için Devlet hastanesinden ‘Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur’ ibareli, Silahsız temel eğitim için Devlet/Özel Hastanelerden alınacak ‘Özel Güvenlik Görevlisi Olur’ raporu )
3.Diploma, öğrenci belgesi veya yerine geçen belgenin fotokopisi (Aslı eğitim kurumumuzda görülerek teyit edilecektir.)
4. Silah geçiş eğitimine katılacak kursiyerler sertifika kopyası
5. İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)
6.Vesikalık fotoğraf 2 adet (yüz tanınacak şekilde beyaz fon ve erkekler için kravatlı sakalsız.)
Yenileme Eğitimi
   Yenileme Eğitimi Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için 5 yılda bir yenileme eğitimi alır. Kimlik kartı süresinin dolmasına 1 yıl kalan özel güvenlik görevlileri yenileme eğitimlerine müracaat edebilirler.
  Yenileme silahsız 50 saat eğitim.
  Yenileme silahlı 50 saat + 10 saat silah ve atış eğitimi olmak üzere toplam 60 saat eğitimdir.
  Yenileme eğitimi süresince, özel güvenlik görevlilerinin ve yöneticilerin iş akitleri ve özlük hakları devam eder.
Genel kolluktan emekli olanlar ile Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulundan mezun olanlar da 5 yılda bir yenileme eğitimi alırlar.
Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi olup en az 20 özel güvenlik görevlisi istihdam edinilen yerlerde yeterli araç- gereç, materyal ve sınıf ortamının oluşturulması halinde yerinde yenileme eğitimi verilebilir.
Her yıl 6 defa özel güvenlik yenileme sınavı yapılmaktadır.
Özel güvenlik sınavında 100 soru birinci kısım + silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soru ikinci kısım olmak üzere 125 soru vardır.
Sınava silahlı olarak katılan adaylara sınavdan sonraki 10 gün içerisinde poligon ortamında uygulamalı atış sınavı yapılmaktadır.
Özel güvenlik yenileme sınav sonuçları 3 hafta sonra açıklanmaktadır.
Sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip ‘’Özel Güvenlik Sertifikası’’ düzenlenmektedir.

Yenileme Eğitimden Önce Kayıt Anında İstenilen Evraklar

1.Nüfus cüzdanı kopyası
2.Özel Güvenlik Kimlik Kartı kopyası
3.Eğitim Sertifika kopyası
4.Diploma, öğrenci belgesi veya yerine geçen belgenin fotokopisi (Aslı eğitim kurumumuzda görülerek teyit edilecektir.)
5.İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)
6.Vesikalık fotoğraf 2 adet (yüz tanınacak şekilde beyaz fon ve erkekler için kravatlı sakalsız.)


 
 
 
 
 
 
AFM Özel Güvenlik 2018